Hulp Nodig?

De Bron staat klaar voor iedereen die hulp nodig heeft. Of het gaat om een goed gesprek met een van de predikanten, extra boodschappen omdat u krap bij kas zit of behoefte aan contact met mensen, u kunt een beroep op ons doen. Hieronder vertellen we meer over praktische en materiele hulp via de diaconie en geestelijke hulp via de predikanten. Schroom niet om contact op te nemen, we willen naast u staan.

Materiele hulp via de Diaconie.

Diaconie is dienst aan mensen, verricht uit liefde tot God. Het ‘doen’ van diakenen is geïnspireerd op het evangelie. Ze zijn gericht op het voorkómen, opheffen, verminderen en uithouden van lijden en nood van (groepen) mensen. Diakenen zijn daarnaast gericht op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Zowel in Nederland als wereldwijd.

De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Elke week collecteren we in de dienst voor anderen. Dit zijn bijvoorbeeld doelen ver weg (op andere continenten), of dichtbij, in de stad. We collecteren ook voor u, als u hulp nodig heeft. Zo geven we een tas boodschappen of kunnen we bijstaan met een gunstige lening.

Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconaat is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting van het Rijk van God voor deze wereld.

Voor iedere diaken geldt dat hij/zij een onmisbare rol heeft bij de bediening van het Avondmaal, bij de voorbereiding van de voorbeden, en verantwoordelijk is voor de collecte. We helpen met het uitdelen van brood en wijn tijdens het avondmaal, maar ook bij mensen thuis die niet meer in de kerk kunnen komen.

Heeft u materiële nodig? Dan kunt u mailen naar: diaconie@kerkdebron.org

Geestelijke hulp

De Bron is er ook voor mensen die geestelijke ondersteuning zoeken. Dit heet pastoraat. Dit kan bestaan uit een goed gesprek over een ingrijpende levensgebeurtenis, of het beantwoorden van vragen over God en geloof. Heeft u behoefte aan een goed gesprek, wilt u met iemand bidden of is er iemand in uw omgeving die graag een predikant wil spreken, ook daar is de Bron voor.

De Bron is namelijk een plek voor allerlei levensvragen: wat is er na de dood? Wat is goed en wat is kwaad? Waarom is er lijden in de wereld? Dit zijn allemaal heel grote vragen. De Bron is er ook voor kleinere vragen, zoals hoe we onze dag kunnen inrichten, waarom het belangrijk is om af en toe een pauze te nemen, wanneer we een kunnen zijn met de schepping en hoe we in de drukte van de stad rust kunnen vinden.

Bij De Bron helpen we elkaar met dit soort vragen. Zit u hiermee? Kom dan vooral eens binnen op een zondagmorgen. Rondom de dienst worden deze vragen geadresseerd. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Neemt u dan contact op met dominee Gerbrand Molenaar of René Visser via de contactpagina

Neemt u dan contact op met dominee Gerbrand Molenaar of René Visser via de contactpagina.

Adres

Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED  Amsterdam

E-mail

info@kerkdebron.org