Geven

ANBI

Geven aan De Bron

Net als alle andere kerkelijke gemeenten in Nederland is ook De Bron voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Van de giften worden de predikanten, de diensten, het onderhoud aan het kerkgebouw, en de overige activiteiten van de gemeente bekostigd.

Steunt u de missie van De Bron in Amsterdam, geef dan een gift aan de kerk!

Giften aan het werk in en om de kerk kunnen worden overgemaakt op rekening: Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer, NL78 INGB 0000 4612 09

Geven aan de diaconie van de Bron

Diaconie betekent letterlijk dienst, en dat was de diaconie van Kerk de Bron doet. We dienen de buurt door mensen te helpen in nood met financien, ondersteuning en advies. Ook organiseren we activiteiten en uitjes voor mensen met een kleine beurs en ondersteunen we goede doelen ver weg en dichtbij. Wilt u het werk van de diaconie steunen, maak dan een gift over.

Giften aan de diaconie kunnen worden overgemaakt op rekening: Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer NL10 INGB 0004 6220 84

Adres

Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED  Amsterdam

E-mail

kerkdebron@live.nl