Geven

ANBI

Het werk in en rondom De Bron is afhankelijk van de giften van betrokkenen bij De Bron. Net als andere kerkgemeenschappen is De Bron gekenmerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw giften kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Hiernaast treft u de ANBI gegevens aan voor zowel de kerkgemeenschap als de diaconie.

Geven aan De Bron

Net als alle andere kerkelijke gemeenten in Nederland is ook De Bron voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Van de giften worden de predikanten, de diensten, het onderhoud aan het kerkgebouw, en de overige activiteiten van de gemeente bekostigd.

Steunt u de missie van De Bron in Amsterdam, geef dan een gift aan de kerk!

Giften aan het werk in en om de kerk kunnen worden overgemaakt op rekening: Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer, NL78 INGB 0000 4612 09

Geven aan de diaconie van De Bron

Diaconie betekent letterlijk ‘dienst’. Dat is precies wat de diaconie van De Bron doet. We dienen de buurt door mensen in nood te helpen – bijvoorbeeld met de financiën. We ondersteunen en geven advies. Ook organiseren we activiteiten en uitjes voor mensen met een kleine beurs. Daarnaast ondersteunen we goede doelen, zowel ver weg als dichtbij. Wilt u het werk van de diaconie steunen? Maak dan een gift over!

Giften aan de diaconie kunnen worden overgemaakt op rekening: Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer NL10 INGB 0004 6220 84

Kerkelijke bijdrage voor kerk de Bron

De volgende maanden maak ik over:

Toezegging

Nieuwsbrief

Bevestiging

11 + 5 =

Dit is geen machtigingsformulier of betaalverplichting. U kunt na het invullen uw bijdrage overmaken of via uw eigen bank periodiek een overschrijving inplannen.

Nadat u op ‘indienen’ heeft gedrukt, kunt u ook via onderstaande knop uw eerste of gehele bijdrage overboeken.

Adres

Hugo de Vrieslaan 2
1097 ED  Amsterdam

E-mail

info@kerkdebron.org